Retourneren en klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

ZICHTZENDINGEN GAAT PER 1 STUK!

Onze gegevens:

info@tafelkledenshop.nl

Nijenkamp 6
9419 TN Drijber
Tel. 0593-562748 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar ) www.tafelkledenshop.nl bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC). 

RETOURNEREN 

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Retourneren is op eigen risico.
Wij zullen het bedrag binnen 2 dagen crediteren, zodra wij de goederen zonder beschadigingen en in de originele verpakking hebben ontvangen.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.  

 Herroepingsformulier:

 

Aan:  (naam ondernemer)

           ( geografisch adres ondernemen)

           e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer)

*  Ik/Wij*   deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop

   van de volgende producten:  (aanduiding product)*\  

   de levering van de volgende digitale inhoud: (aanduiding digitale inhoud)*

   de verrcihting van de volgende dienst: (aanduiding dienst)*

  herroept/herroepen*

 

- besteld op-*/ontvangen op* (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)

-( Naam consument(en)

- (Adres consument(en)

-(Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 *Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.